DENETİM KURULU

Yasanın 9. maddesi gereğince Denetim Kurulu, müteşebbis heyetin kendi üyeleri arasından seçeceği iki asıl, iki yedek üyeden oluşur. Denetim kurulu üyeleri iki yıl için seçilir ve yılda bir kez genel denetleme raporu hazırlar. En az üç ayda bir de ara rapor düzenleyerek müteşebbis heyete sunar.

Denetim Kurulu : 

Asil Üye İsim SoyisimAsil Liste ÜnvanYedek Liste İsim SoyisimYedek Liste Ünvan
Şakir ÖZDEMİRBelediye Meclis ÜyesiBilge DEMİRTAŞİdari Mali İşl. Md.
Soner ÇAMLIBELENMitso Meclis ÜyesiSerkan ALTANStrateji ve Koord. Md.