Telefon Şebekesi Yapım İşi İhalesi Hk.

Milas Organize Sanayi Bölgesi Telekom Şebekesi Yapım İşi ihalesi KLV İnşaat’a Altyapı ile

birlikte paket olarak Telekom Alt yapısının sadece borulama ve menhol montajı yapılmış olup alt yapı

hazırlanmıştır.

Türk Telekom Milas müdürlüğü ile yapılan 2’li anlaşma gereği alt yapının tamamlanması

konusunda görüşmelerimiz sonucunda Türk Telekom Milas Müdürlüğü alt yapının GİPON Fiber

Teknoloji olarak yapılması için yatırım programına alınmış olup yatırımcıların gelmesi ile birlikte

hatlarının tamamlanacağı sözünü vermiştir.