Yatırım Süreci

01

BAŞVURU

Yatırım Bilgi Formu ile Bölge Müdürlüğüne başvuru yapılır. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü Proje ve İş Geliştirme Biriminden  alınabilir.

02

DEĞERLENDİRME

Başvuru Dosyası eksiksiz ise firmanın başvurusu Milas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek, olumlu sonuçlanan başvurularla ilgili sonuç Bölge Müdürlüğü tarafından firmaya bildirilir.

03

ARSA TAHSİS

Arsa tahsisinin kesinleşebilmesi için, Başvuru Sahibi Yatırımcı tarafından Arsa Tahsis Taahhütnamesi Bölge Müdürlüğüne sunulur.

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde ödeme hükümlerini içeren Tahsis Protokolü imzalanır ve firma tarafından %5 opsiyon ödemesi yapılır.

Arsa tahsisinin kesinleştiğine dair yazının teslim edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde de Arsa Tahsis Sözleşmesi imzalanır ve firma %15 veya %95’lik bakiyeyi öder.

Arsa Tahsisi ile ilgili detaylı bilgi Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü Proje ve İş Geliştirme Biriminden alınabilir.

04

İNŞAAT

Arsa Tahsis Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde yatırım yapan Firmanın Yapı Ruhsatı alarak, inşaata başlaması gerekmektedir.

Firma, Organize Sanayi Bölgeleri mevzuatına uygun olarak hazırlamış olduğu projeleri ile birlikte başvuru dosyasını eksiksiz olarak Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde  Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Ruhsatı düzenlenir.

Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü İmar ve İnşaat Biriminden Yapı Ruhsatı ile ilgili daha detaylı bilgi alınabilir.

05

ÜRETİM

Yapı Ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde Yapı Kullanma İzin Belgesi alınarak üretime geçilmesi gerekmektedir.

Yapılan inşaatlar, makine ve ekipmanlar Milas Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerinde incelenir.

Firma Yapı Kullanma İzin Belgesini almak için başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğü tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenir. Yapı Kullanma İzin Belgesi ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü İmar ve İnşaat Biriminden alınabilir.

Üretime başlayan Firmanın, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı alması gerekmektedir. Altyapı bağlantılarının kontrolü Bölge Müdürlüğü teknik ekiplerince yerince incelenerek Bağlantı İzin Belgesi düzenlenir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almak için firma başvuru dosyasını eksiksiz olarak Bölge Müdürlüğüne teslim ettikten sonra, 1 hafta içerisinde Bölge Müdürlüğünce İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı  düzenlenir. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı ile ilgili daha detaylı bilgi Bölge Müdürlüğü Çevre ve Altyapı Biriminden alınabilir.

06

ALTYAPI HİZMETLERİ

Firmanın Altyapı hizmetlerinden faydalanmak için Yapı Kullanma İzin Belgesini almış olması ve ilgili kullanım sözleşmelerini imzalamış olması gerekmektedir.

Elektrik kullanımı ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğünün Elektrik Biriminden,

Su (içme suyu, kullanma suyu, yağmur suyu) ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğü, Çevre ve Altyapı Biriminden,

Atıksu Arıtma ile ilgili bilgi Bölge Müdürlüğü Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinden alınabilir.

07

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği’nin 101. maddesi kapsamına girmeyen üretim konularında faaliyet gösteren yerli veya yabancı yatırımcılar.