Duru İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. (Alt Yapı Yapım İşi İhalesi)

6 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da kesinleşen alt yapı projelerine göre altyapı yapım işi ihaleye çıkarıldı.İşin Keşif bedeli : 13.476.895 TL Duru İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. %48,48 oranında kırımla işi aldı.

6.943.297 TL’sına işin yapımını üstlendi.

İşin geçici teminatı 943.382,16 TL’idi.

Duru İnşaat ve Tic. Ltd. Şti. 01 Aralık 2014’te işe başladı. Yaptığı 4 hakedişle toplam :497.054,84 TL’lık iş yaptı.

 1. Hakediş Tarih ve Tutarı :14.01.2015-45.694   TL
 2. Hakediş Tarih ve Tutarı :30.01.2015-191.598  TL
 3. Hakediş Tarih ve Tutarı :27.02.2015-71.283    TL
 4. Hakediş Tarih ve Tutarı :27.05.2015-188.480 TL
  Toplam : 497.055 TL

07.06.2015’ten itibaren çalışmayı durdurarak, teminatlarını yaktı.

(Bakanlık Kredisi Kullanıldı.)


KLV İnşaat A.Ş. (Alt Yapı Yapım İşi İhalesi)

17.11.2015’te Ankara’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda Milas OSB Altyapı İkmal Yapım İşi ihalesi yapıldı.

14.121.892 TL Keşif bedelli ihaleyi %47,01 indirimle KLV İnşaat A.Ş. aldı.

Firma ile Milas OSB Yönetim Kurulu arasında 09.12.2015’te sözleşme imzalandı.

14.12.2015’te yer teslimi yapıldı.

Firma 20.08.2019 tarihine kadar

8073 mt açılarak yolun tamamını

7148 mt atıksu şebekesinin tamamını

5078 mt yağmursuyu  şebekesinin tamamı

9197 mt içme suyu şebekesinin tamamını

16.083 mt telekom hattının tamamını

69.061,52 m2 yola döşenecek kilitli parkenin tamamını

24.228,30m2 kaldırıma döşenecek parkenin tamamını döşemiştir.

Firma:

  1. Hakediş Tarih ve Tutarı :10.06.2016-289.546 TL
  2. Hakediş Tarih ve Tutarı :25.07.2016-334.442 TL
  3. Hakediş Tarih ve Tutarı :25.08.2016-276.836 TL
  4. Hakediş Tarih ve Tutarı :21.10.2016-172.246 TL
  5. Hakediş Tarih ve Tutarı :26.07.2017-200.044 TL
  6. Hakediş Tarih ve Tutarı :13.09.2017-558.125 TL
  7. Hakediş Tarih ve Tutarı :13.11.2019-770.719 TL
  8. Hakediş Tarih ve Tutarı :16.04.2018-647.238 TL
  9. Hakediş Tarih ve Tutarı :16.09.2019-316.868 TL
  10. Hakediş Tarih ve Tutarı :24.10.2018-418.939 TL
  11. Hakediş Tarih ve Tutarı :30.11.2018-782.335 TL
  12. Hakediş Tarih ve Tutarı :29.03.2019-1.790.386 TL
  13. Hakediş Tarih ve Tutarı :30.04.2019-4.157.418,06 TL
  14. Hakediş Tarih ve Tutarı :30.05.2019-342.050 TL

Firmanın geçici kabul yapılmıştır.

(Bakanlık Kredisi Kullanıldı.)


Özde İnş. Haf. Taah. San. Tur. Nak. ve Tic. Ltd Şti. (Parsel Hafriyatı İhalesi)

İhale Tarihi: 25.11.2016

Keşif Bedeli : 3.087.000 TL

İhaleyi %42.60 kırımla Özde İnş. Taah. San. Tur. Nak. ve Tic. Ltd Şti. aldı.

Sözleşme bedeli : 1.771.938 TL

 1. Hakediş Tutarı :341.968 TL
 2. Hakediş Tutarı :389.568 TL
 3. Hakediş Tutarı :561.026 TL
 4. Hakediş Tutarı :609.075 TL
  Toplam : 1.901.637 TL/273.145,347 m3 Hafriyat yaptı.

(Milas OSB Bütçesi ile yapıldı.)


Can Haf. Nak. Tur. ve Tic. Ltd Şti. (Parsel ve Duvar Hafriyatı işi İhalesi)

İhale Tarihi: 02.05.2018

Keşif Bedeli : 869.760 TL

İhaleyi %21.82 kırımla Can Haf.  Nak. Tur. ve Tic. Ltd Şti. aldı.

Sözleşme bedeli : 679.978 TL

 1. Hakediş Tutarı :367.826,82 TL
 2. Hakediş Tutarı :184.193,20 TL
  Toplam : 552.020,02 TL/64.945,598 m3 Hafriyat yaptı.

(Milas OSB Bütçesi ile yapıldı.)


Ateşler Yapı İnş. Tur. Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd Şti. (Taş Duvar Yapım işi İhalesi)

İhale Tarihi: 02.05.2018

Keşif Bedeli : 955.835,97 TL

İhaleyi %25.8 kırımla Ateşler Yapı İnş. Tur. Taah. Müh. San. ve Tic. Ltd Şti. aldı.

Sözleşme bedeli : 709.230,29 TL

 1. Hakediş Tutarı :180.558 TL
 2. Hakediş Tutarı :388.379,54 TL
  Toplam : 568.937,54 TL/5.363,58 m3 Taş Duvar yaptı.

(Milas OSB Bütçesi ile yapıldı.)


Energen Mühendislik  (YG-AG Elektrik Şebekesi Yapım İşi İhalesi)

Milas OSB YG-AG elektrik şebekesi yapım işi ve 32 kameralık internet tabanlı, kablosuz data aktarımlı, çok kullanıcılı, kamera sistemi ihalesi 21.05.2019 tarihinde Ankara’da yapıldı.3.816.045 TL’lık ihaleyi %17,35 kırımla Energen Mühendislik firması kazandı.Firmayla 28.06.2019 tarihinde Milas’ta sözleşme imzalandı. 01.07.2019 tarihinde yer teslimi yapıldı.

 

Firma:

  1. Hakediş Tarih ve Tutarı :16.07.2019-1.029.398’TL
  2. Hakediş Tarih ve Tutarı :16.08.2019-1.287.712 TL
  3. Hakediş Tarih ve Tutarı :16.09.2019-695.839 TL
  4. Hakediş Tarih ve Tutarı :30.10.2019-292.467 TL
  5. Hakediş Tarih ve Tutarı :30.10.2019-229.495 TL (Milas OSB Bütçesi ile ödendi.)
   Toplam : 3.534.911 TL’lık işler yaparak işi tamamlamış ve geçici kabul noktasına gelmiştir.

(Bakanlık Kredisi Kullanıldı.)


İTS İleri Teknik Sistemleri Ltd. Şti. (Parsel Hafriyatları İhalesi)

Parsel hafriyatları ve duvar yapım işleri ihaleleri yapılmış ve 1. İhaleyi  İTS  İleri Teknik Sistemler Ltd. Şti. alarak 198.697 m3’lük parsel hafriyatı yapmıştır.

Firma:

  1. Hakediş Tutarı :685.789,85 TL
  2. Hakediş Tutarı :373.427,90 TL
  3. Hakediş Tutarı :440.693,40 TL
  4. Hakediş Tutarı :256.664,03 TL

Firma 1.756.575,18 TL’lık iş yapmıştır.

(Milas OSB Bütçesi ile yapıldı.)


İTS İleri Teknik Sistemleri Ltd. Şti. (Parsel Hafriyatları ve Duvar Yapım İhalesi)

2.parsel hafriyatı ve duvar yapım işi ihalesini de İTS İleri Teknik Sistemler Ltd. Şti. almıştır.Halen bu ihale kapsamındaki işi yapmaktadır.2. ihale 222.000m3 hafriyat +2.450 m3 taş duvar +100 m3 betonarme istinat duvarı işlerini kapsamaktadır.Sözleşme bedeli 2.345.291 TL’dır.Bu ihale kapsamındaki işler devam etmekte olup muhtemelen Nisan sonunda bitecektir.

Firma:

  1. Hakediş Tutarı :871.494,08 TL
  2. Hakediş Tutarı :636.047,10 TL
  3. Hakediş Tutarı :229.519,03 TL

(Milas OSB Bütçesi ile yapıldı.)


Tuna Müh. Tic. Ltd. Şti. (Revizyon İmar Uygulaması İhalesi)

Milas Organize Sanayi Bölgesi revizyon imar uygulaması ihalesi 02/09/2020 Çarşamba günü, saat 16:00 tarihinde yapıldı.

İsteklilerin Teklif Ettiği Fiyatlar

İsteklinin Adı/Ticaret Unvanı Teklif Ettiği Bedel
Volkan Müh. Tic.Ltd.Şti. 58.000,00 TL ellisekizbin türk lirası
Altıkulaç Harita Mühendislik 85.000,00 TL seksenbeşbin türk lirası
Süleyman AKYAĞCI 34.995,00 TL otuzdörtbindokuzyüzdoksanbeş türk lirası
Emre Müh. Harita İnş. Ltd. Şti. 37.900,00 TL otuzyedibindokuzyüz türk lirası
Güven Harita (Ali Faik TUNA) 54.793,00 TL ellidörtbinyediyüzdoksanüç türk lirası
Tuna Müh. Tic. Ltd. Şti. 29.000,00 TL yirmidokuzbin türk lirası
Refik MUTLU 32.400,00 TL otuzikibindörtyüz türk lirası
Topuzlar Harita İnş. Ltd. Şti. 34.050,00 TL otuzdörtbinelli türk lirası
Arı Harita Müh. Tic. Ltd. Şti. 51.000,00 TL ellibirbin türk lirası

İhaleyi kazanan firma 29.000 TL ile Tuna Müh. Tic. Ltd. Şti ihaleyi kazandı.

(Milas OSB Bütçesi ile yapılıyor.)